Υπηρεσίες Αρχική Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία
Το γραφείο μας ασχολείται με νομικές υποθέσεις στους παρακάτω τομείς Δικαίου: Δίκαιο Αλλοδαπών Ποινικό Δίκαιο Οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων) Κληρονομικό Δίκαιο (διαθήκες, αγωγές κληρονομιάς) Εργατικό Δίκαιο Δίκαιο Μίσθωσης (εμπορική μίσθωση, μίσθωση κατοικίας, αγρομίσθωση) Σύσταση εταιριών (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε.) Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα Παραβάσεις ΚΟΚ Συντάξεις Γερμανίας Μεταφράσεις (νομικών και μη κειμένων, πιστοποιητικών, πτυχίων, βεβαιώσεων, εγγράφων ασφαλιστικών φορέων)
Χρυσοβαλάντω Γκουτζιώτου
Copyright © 2012 Δικηγορικό Γραφείο Χρυσοβαλάντως Γκουτζιώτου. All Rigts Reserved.  
Δικηγορικό Γραφείο